Istikharah: Feeling Confused? Undecided?

08 Apr 2019, 11:08:57 WIB Terkini
Istikharah: Feeling Confused? Undecided?

Keterangan Gambar : Sumber: google.com


 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Jika seorang dari kalian menghadapi masalah maka ruku’lah (shalat) dua raka’at yang bukan shalat wajib kemudian berdo’alah:

Baca Lainnya :

“Ya Allah aku memohon pilihan-Mu dengan ilmuMu dan memohon keputusan-Mu dengan kekuasaan-Mu dan aku memohon karunia-Mu yang Agung. Karena Engkau Maha Kuasa sedang aku tidak kuasa, Engkau Maha Mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (sebutkan urusannya) baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ini -atau beliau bersabda: di waktu dekat atau di masa nanti- maka takdirkanlah buatku dan mudahkanlah kemudian berikanlah berkah padanya. Namun sebaliknya ya Allah, bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (sebutkan urusannya) buruk untukku, bagi agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku ini -atau beliau bersabda: di waktu dekat atau di masa nanti- maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya. Dan tetapkanlah /pilihkanlah buatku urusan yang baik saja dimanapun adanya kemudian jadikanlah aku ridha dengan ketetapan-Mu itu”.

Beliau bersabda: “Dia sebutkan urusan yang sedang diminta pilihannya itu”. (HR. Al-Bukhari no. 1162) Cara menyebutkan urusannya misalnya: Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa safar ini atau pernikahan ini atau usaha ini atau mobil ini baik bagiku …, dan seterusnya. Memang inti dari doa ini adalah untuk menguji kepercayaan kita kepada Allah, serta keridhaan kita terhadap keputusan Allah. Maka bagi seorang mukmin tidak akan menyesal apapun dan bagaimanapun keputusan yang diambil dari istikharah ini. Allah berfirman, “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” (Al-Baqarah: 216). (MRA)